Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Одобрявате ли предложения от Трифонов кабинет?
  • Да, Слави ще направи правителство. (26%, 205 Гласове)
  • Не, нямат достатъчно депутати. (36%, 280 Гласове)
  • Не се интересувам от политика. (3%, 20 Гласове)
  • Нови избори. (29%, 226 Гласове)
  • Незнам, време е за плаж. (7%, 57 Гласове)
Общо гласували: 788 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 5501
Изграждат нов наземен паркинг с общо 151 места в „Надежда“, проектът струва

Изграждат наземен паркинг с общо 151 места в „Надежда“, проектът струва 965000 лева

Жителите на столичния квартал „Надежда“ ще могат да ползват нов наземен паркинг с общо 151 места, информираха от Центъра за градска мобилност. Оттам съобщиха, че паркингът ще бъде изграден в рамките на 150 дни. Строителството вече стартира. Предвидената инвестиция за реализиране на проекта е в размер на 965000 лв. Паркингът се намира в жк „Надежда“ 1, на ъгъла на улиците „Георги Войтех“ и „Кирил Дрангов“.  Наземното съоръжение е разделено на две части и е с обща площ от 4 дка . Първата част ще разполага с 65 паркоместа за общоползване, а втората е с 86 места за наказателен паркинг. Между тях ще има подвижна преграда, обясниха от Центъра за градска мобилност. Вход и изход на паркингите ще са от ул. „Георги Войтех“, която е част от второстепенната улична мрежа.

comment 0
visibility 1908
пункт за събиране на опасни отпадъци

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци на бул. "Арсеналски"

Столичани могат безплатно да предават опасни отпадъци по всяко време през годината като се обаждат на тел. 0700 11 750, напомнят от столичния район Надежда в социалната мрежа. На 11 септември, петък, гражданите могат да направят това и в специално обособен мобилен пункт. Той ще бъде разположен на на бул. "Арсеналски" от 8:30 до 14:30 часа. Там могат да се предадат лекарства с изтекъл срок на годност, стари живачни термометри, които са непотребни, битова химия и всякакви опасни отпадъци.

comment 0
visibility 6892
Район "Надежда" отдава над 3 декара имот за платен паркинг

Район "Надежда" отдава над 3 декара имот за платен паркинг

Район Надежда-Столична община, ще обяви конкурс за отдаване под наем на общински терен, над 3 декара, за платен охраняем паркинг. Докладът е внесен за разглеждане в Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика. Теренът е между двете улици "Сава Филаретов" и "Жорж Дантон". Единият имот е 284 кв. м с начална цена 165 лв., а вторият е 3239 кв. м с начална цена 1555 лв.

Реклама
comment 0
visibility 2278
Детски градини в район Надежда

Здравните мерки в детските градини в район „Надежда“ се спазват

Детските градини на територията на район „Надежда“ продължават работа при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка. Основна информация за организацията на работа в детските градини, която касае родителите: Решението за посещение на дете в общинска ясла или градина по време на извънредната епидемична ситуация е по индивидуална преценка на родителя. Родителите декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла чрез подписване на декларация по образец, еднократно, при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. Придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат поканени за това, но в тези случаи стриктно спазват изискванията за дезинфекция, дихателен етикет и физическа дистанция; Родителите следят температурата на детето си и при по-висока от 37.3, не го водят в детското заведение и се обръщат към личен лекар. Организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване; В случай на болен или контактен на COVID 19 член от семейството незабавно се уведомяват СРЗИ и детското заведение. При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: - здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). - С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.   Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.   Ангажименти на детските градини:   ✅Спазва се строг протокол за реакция при съмнение и наличие на случай на положителен резултат от тест за COVID-19.   ✅Използват се всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. ✅Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. ✅Спазват се най-високо ниво единни критерии за хигиена на сградата, сред които: провеждане на режимните моменти на открито при подходящи метеорологични условия; използаване на обособена за всяка група площадка за игра на открито. често проветряване на всички помещения за поне 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на престоя им на двора, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден; дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно; почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно; предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба; почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно; недопускане внасянето на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки и др.); недопускане да се използват плюшени играчки; миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19; дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно. дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;

comment 0
visibility 2841
"Успели българи дават личен пример" откриха учебната година в спортното учи

"Успели българи дават личен пример" откриха учебната година в спортното училище в Надежда ...

Николай Василковски, Ева Веселинова, Атанас Михайлов, Цвети Радойчева, Бояна Бояджиева и Диана Миланова откриха петия сезон на кампанията "Успели българи дават личен пример" и учебната 2020 /2021 г. в 153 Спортно училище "Неофит Рилски"  в район Надежда-Столична община. По традиция откриването започна с издигането на знамето на България и химна на страната. След тържествения водосвет за здраве и успехи ученици, учители, треньори и родители бяха приветствани от официалните гости. Песни, стихове и поздрави огласиха училищния двор. Лицата на кампания "Успели българи дават личен пример" пожелаха здраве, успехи , безчет медали , купи и отличия на учениците. Директорът на училището Марияна Цветкова поздрави учениците и им пожела успех през новата учебна година.  В многогодишната история 153-то училище се е превърнало в трамплин за цяла плеяда спортисти и личности, които са прославили България по целия свят. Гордост на училището са известните на всички Антоанета Стефанова – световен шампион по шахмат, Стефан Георгиев – световен шампион по вдигане на тежести, Яким Ранков – европейски и световен шампион по самбо, Станимир Василев – медалист от Световна купа – самбо, Диана Найденова – национален състезател по баскетбол, Георги Борисов – младежки национален отбор по футбол ФК „Локомоитив”, ФК „Левски”, Емилия Кушвалиева – известен модел, Сесил Каратанчева – тенис на корт и много други. Спортното училище е първоприемник на 147 ЕСПУ-спортен профил към някогашното Дружество за физкултура и спорт (ДФС) "Локомотив" - София. То е открито през 1985 г. с прием на ученици след завършен пети клас и просъществува до 1990 год. В момента в училището се приемат деца във футбол, волейбол, баскетбол, водна топка, борба, джудо, вдигане на тежести, лека атлетика и колоездене. Учебната 1990-1991 г. училището започна като 153-то "Неофит Рилски", осветил с делото си трудния път на българското училище от зората на неговото съществуване. Това е една от първите общински гимназии в София с обучение до 12 клас. През годините тук са се обучавали поколения изтъкнати спортисти, преводачи, учители, артисти, юристи, икономисти, банкери – гордост за училището.Успехите в учебно-възпитателната и спортно-тренировъчна дейност се дължат на изключителния и талантлив екип от добре подготвени учители и треньори през всичките години от съществуването на училището. Директор н В настоящия момент се развиват 8 вида спорт - баскетбол, бокс, волейбол, джудо, лека атлетика, тенис на маса, футбол, художествена гимнастика. Диана Миланова

comment 0
visibility 2177
Зелени библиотеки

„Зелени библиотеки“ за пръв път в Северен парк

В столичния Северен парк за първи път в гостува Столична библиотека със своите „ Зелени библиотеки“, съобщават от библиотеката. В събота, 22 август, от 11.00 до 15.00 ч посетителите на парка ще могат да се насладят на пътуващата документална изложба със снимки от архива на Столична библиотека „Из парковете на София –минало и настояще“, която на практика представлява историята на парковете, които са "домакин" на шестото издание на кампанията на Столична библиотека. За децата е подготвен уъркшоп с корейски игри, занимания с вече популярните - пчели –ботове и 3D писалки, както и изяви на композитора Боби Мирчев с любимите на всички детски песни. Бойко Ламбовски и Теодора Тотева ще представят своите нови стихове. За първи път ще гостуват авторите на издателството за българска литература „Лексикон”, които ще презентират свои популярни книги. Детският писател Върбан Димитров също ще бъде в парка със своята поредица „Приключения на Жълтушко ”. За малките почитатели на „Зелените библиотеки” са подготвени подаръци – детски книжки, а всички желаещи ще могат да получат безплатна читателска карта. Събитието ще протече при строго спазване на всички противоепидемични мерки. !

comment 0
visibility 2423
Район Надежда

Започва прием на документи за „Асистенти за независим живот” в район Надежда

Приемът на документи по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2021 година започва от 01.09.2020 г. и ще продължи до 31.10.2020 г. в офиса на Бюро по социални услуги в район „Надежда“ на адрес ул. „Света Петка Търновска” №9, става ясно от публикация в страницата на районната администрация в социалната мрежа. Заявленията за „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” се приемат след предварително запазени  ден и час (график за подаване на документи). Документите се подават по местоживеене на кандидатите за ползватели. Изготвените графици няма да окажат влияние на класирането и то ще се осъществи след индивидуално и обективно решение на комисията по чл. 15 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“. Списъците на включените кандидати за ползватели ще бъдат качени на официалния електронен портал на Столична община не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугите.

comment 0
visibility 2279
Зелени библиотеки

„Зелени библиотеки“ гостува в Северен парк

Инициативата на Столична библиотека - "Зелени библиотеки" ще гостува в Северен парк на 22 август, става ясно от публикация в социалната мрежа. Събитието ще се състои между 11.00 и 15.00 ч., а Библиобусът на Столична библиотека ще превозва 1500 тома от съвременни или класически писатели. Въпреки световната пандемия, хората продължават да четата и да се развива, смятат организаторите и са категорични, че всички събития ще се провеждат с нужните противоепидемични мерки. Събитията на Столична библиотека са прекрасен читателски оазис, където всеки желаещ може да вземе безплатна читателска карта и да чете, каквото му харесва. През годините от 2015 г. насам Столична библиотека се среща с над 5000 от новите си читатели именно в "Зелени библиотеки", а посетителите надхвърлят вече 15 000.

comment 0
visibility 2121
ЦГМ сложи колчета по тротоара на църквата в Надежда

ЦГМ сложи колчета по тротоара на църквата в Надежда

ЦГМ спаси от разруха тротоара покрай църквата "Свети Дух" в район Надежда. По инициатива на Столичен инспекторат днес там бяха поставени антипаркинг корчета. Пред храма на ул. „Митрополит Авксентий Велешки“ № 32 А са монтирани 7 колчета и автомобилите вече не могат да се качват по пешеходната част. От Столичен инспекторат припомнят, че е забранено движението, престоят и паркирането на автомобили върху тротоари. При нарушения гражданите могат да сигнализират на "Общинска полиция" и ЦГМ.

comment 0
visibility 3115
обработка срещу кърлежи и комари

В Северен парк обрабоват срещу кърлежи и комари

Обработки срещу кърлежи и комари се извършват днес, сряда – 29 юли, на територията на Северен парк, съобщават от районната администрация на район Надежда в социалната мрежа. Планирано е обработките да се извършат късно вечерта, като се цели да не се навреди на хората и животните в района. Контролът на дейността се извършва от експерти на Столичната РЗИ, район „Надежда“ и дирекция „Зелена система“. От районната администрация припомнят, че планираните дейности се извършват при благоприятни климатични условия.

comment 0
visibility 7293
Очите на четири: В Северен парк са забелязани ексхибиционисти

Очите на четири: В Северен парк са забелязани ексхибиционисти

На вниманието на всички, които са от "Надежда"! В администрацията на района са постъпили сигнали, че в Северен парк има забелязани ексхибиционисти. Неприятните инциденти основно се случват в горската част и там, където са по-слабо посещаваните места.   Информацията е потвърдена и в социалната мрежа. Основно за подобни неприятни срещи пишат  в групи за взаимопомощ на територията на района.   От "Надежда"  напомнят на гражданите да бъдат бдителни и да сигнализират органите на реда - 2 районно полицейско управление, при нова информация по темата: Ето и координати на РПУ-то:  Оперативна дежурна част: 02/982 08 20; 02/831 01 07 При нужда от спешно съдействие, хората може да сигнализират и охраната в Северен парк.  

comment 0
visibility 2325
Недовършен строеж в "Надежда" застрашава живота на деца и спокйствието на с

Недовършен строеж в "Надежда" застрашава живота на деца и спокйствието на съседи

Недовършена жилищна кооперация в район надежда на Столична община е сериозна заплаха за живота на деца. Опасният строителен обект застрашава и спокойствието и живота на живеещите в залепената сграда. За проблемът съобщи Нова телевизия. Сградата е изградена до покрив, но няма дограма и всеки може спокойно да влезе и да си прави каквото иска вътре. Заради зеещите отвсякъде отвори е станала обект на набези от хора от малцинствата. Искаме общината да помогне да се загради този опасен строеж, защото има набези от хора от малцинствата, каза пред Нова телевизия жена, която представлява живеещите в залепената до строежа кооперация. Най-опасното нещо е, че деца се катерият по покрива и ходят по ръба. Говори се, че преди време от там е паднало дете и загинало. А вътре в недовършената сграда влизали цигани, наркомани и всякаква сган и там живеели.  Хората от съседната кооперация са направили ужасяващи клипове, с които показват, че също са застрашени. От изоставения строеж се чуват шумове, а някои правели дупки, за да влязат в апартаментите в обитаямата кооперация. Има случай на порникване в апартамент на обитаемата сграда и обир на апартамент. "Имаме клипове как се катерят деца по строежа, има железа и се страхуваме някой да не пострада. Вътре има палежи и спринцовки. Ние живеем до трафопост, само една искра и ще стане пожар", разказва г-жа Златанова. Хората са сигнализира община "Надежда", но вече година резултат няма. Надеждата е да се вземат мерки, за да се спрат набезите и недовършената кооперация да се обезопаси. "Районната адимнистрация знае за проблема и от 2019 г. сме във връзка със собствениците и пишем писма, за да вземат мерки за заграждане. Общината може да вземе мерки чрез заповед, но е дълга процедурата и се стремим към по-бързо решаване на проблема. От друга страда пък само едно ограждане няма да е достатъчно да спре набезите към строежа. За нас проблемът ще се реши, ако се зазидат отворите от ниските етажи", коментира Георги Александров, началник отдел "Инженерна инфраструктура, екология и контрол по строителството" в район Надежда. И така както от район "Надежда" бързат, вече е изминала година без резултат, продължават да си пишат писма, а сградата продължава да е опасна за живота на хората.

comment 0
visibility 5058
Недовършен строеж тормози жители на "Надежда"

Недовършен строеж тормози жители на "Надежда"

Недовършена част от сграда сериозно притеснява хората от столичния квартал "Надежда". Особено тези, които обитават съседното крило. Апаши много пъти са опитвали да пробиват дупки в стената, която дели изоставената от нормалната част на сградата. Зарязаната част отдавна е станала свърталище на наркомани и бездомни, споделят притесненията си потърпевши пред камерите на Нова телевизия. Страховете на хората се засилват и от факта, че по покрива на пустеещата част се катерят и деца.    „Апелираме Общината да ни помогне да заградим тази опасна сграда, тъй като в нея има набези от хора от малцинствата. Преди време влязоха у нас и ни обраха. Има и дечица, които се катерят по сградата”, коментира пред камерите живеещата до опасната постройка- г-жа Златанова. Жената допълни, че в квартала от доста време се говори,че имало случай на детенце, което е паднало оттам и е загинало.   Инж. Георги Александров от район „Надежда" коментира по следния начин ситуацията с изоставения строеж: „Това е абсурдно. Влезли сме в контакт със собствениците, писали сме писма, за да вземат мерки. Процедурата обаче е доста дълга. Стремим се към бързо решаване на проблема. За съжаление обаче, до този момент не са взети никакви мерки”.        

comment 0
visibility 4288
Кола от София окръг кара по велоялаеята на Ломско

Кола от София окръг кара по велоялаеята на Ломско (СНИМКИ)

Мерцедес с регистрация СО - София окръг, тръгна по велоялеята. Шофьорът пренебрегнал всички знаци, маркировка и ограничители и намърдал колата си на мястото, което е само за велосипеди и двуколесни и алтернативни средства за придвижване. Шофьорът си кара необезпокояван по велоялеята на Ломско шосе в район Надежда. Ако някой не знае, че алеята е за колоездачи, бързо ще се научи като го глобят. Полиция има достатъчно, камери също!

comment 0
visibility 2282
Какви чудеса плуват по реката в столичния "Толстой"

Какви чудеса плуват по реката в столичния "Толстой" (ВИДЕО)

Опаковки от храни, бутилки, метални кутии, хартии, гуми и всякакви боклуци се носят по водата на реката, минаваща през парка в столичния кв. "Толстой", район Надежда. За проблема сигнализира пред Столица.bg възмутен посетител на парка, който изпрати и видео. Вместо рибки и жабки по водата плуват всякакви отпадъци. За съжаление обаче те не падат от небето с дъжда, а се хвърлят от столичани и посетители на парка. Коритата на реките в София се почистват редовно както от обклуци, така и от треви и храсти, за да не се затлачват при обилни валежи от дъжд. Дори и всеки ден Столична община да чисти пак не може да смогне, ако гражданите продължават за затрупват реките с отпадъци. Само преди седмица бе почистен участък от 600 м на Владайската река в Красна поляна на бул. Възкресение. От 25 км Столична община вече е почистила 12 км речни корита на основни реки в София.

Район Надежда

Територия на район Надежда

Територия на район Надежда

Столичнит район Надежда се простира на площ от 19 300 дка. В пределите на район Надежда влизат жилищните квартали „Надежда“ I, II, III, и IV-та част, жк. „Толстой“, жк. „Свобода“, кв. „Триъгълника“, кв. „Илиянци“ и кв. „Требич“. Населението на район Надежда е 77 000 души.

През територията на район Надежда минават четири реки. Това са „Суходолска”, „Църна бара”, „Какач” и „Блато”.

История на район Надежда

История на район Надежда

Според сведенията, район Надежда е един от най-старите столични райони. На територията на днешния кв. Надежда едва през 1906 се появяват няколко къщи. Първите заселници в днешния район Надежда са работници в софийската железопътна работилница. Постепенно се обособява махала Надежда. През 1923 г. махала Надежда става село, а през 1934 вече е община. В границите ѝ влизали селата Връбница, Илиянци, Обеля /с махала Модерно предградие/. Името на новата махала е в чест на княгиня Надежда, най-малката сестра на цар Борис ІІІ.

Район Надежда има свой празник – Свети дух.

Транспорт в район Надежда

Транспорт в район Надежда

Жителите на район Надежда разичтат на превоз с трамваи и автобуси. Трамваите, които се движат в район Надежда са № 1, 6, 7, 11, 12 и 19. Район Надежда се обслужва от автобуси № 53, 83, 85, 86, 108 и 150.

В услуга на жителите на район Надежда са и метростанциите Бели Дунав, Надежда и Хан Кубрат.

Здравеопазване в район Надежда

Здравеопазване в район Надежда

За здравето на жителите на район Надежда грижа имат два диагностично консултативни центъра. Това са ДКЦ 8 и ДКЦ 24. В тях консултации дават специалисти по Педиатрия, кардиология, ендокринология, неврология, пулмология, УНГ, офталмология, хирургия, дерматология, акушерство и гинекология, клинична лаборатория, физиотерапия, гастроентерология.

Образование в район Надежда

Образование в район Надежда

Както във всички останали райони на София, така и в район Надежда има мрежа от детски градини, ясли и училища в услуга на жителите на района.

На територията на район Надежда функционират 17 общински детски градини. Девет са общинските училища, разположени в различните квартали на район Надежда. В район Надежда е разположен и Частния професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“.

Културна и просветителска дейност в район Надежда

Културна и просветителска дейност в район Надежда

На територията на район Надежда функционират шест читалища. Те са разположени в различните квартали на район Надежда.

Читалище „Съзнание-1919г.“ се намира в кв. Надежда, район Надежда. То е създадено през 1919 г. изцяло от доброволци. През годините е било център на духовността и културата. Днес в читалището се организират школи и курсове по Английски език, Математика и Български за кандидат-студенти, кандидат-гимназисти и по-малки ученици, уроци по китара, флейта и пиано, както и кръжок за изработване на ръчни изделия.

 Друго значимо читалище на територията на район Надежда е НЧ "Свобода 1955". То е на разположение на жовеещите в кварталите Свобода и Надежда 4. Екип от квалифицирани ръководители и преподаватели работи с децата в различните школи и курсове.

Район Надежда се гордее особено с Центъра за изкуства, култура и образование „София“. Тук младежите от район Надежда практикуват и се усъвършенстват в областта на музиката, театъра, танците, изобразителните и приложни изкуства, чуждоезиковото обучение, младежките дейности. Ценътрът има шест филиала в София като този в район Надежда работи с 600 младежи. Вече 25 години Вокално-театрална формация „Врабчета” раздва жителите на район Надежда със своите спектакли.

Единственият в София Детски и младежки духов оркестър също е плод на усилията работата на Центъра за изкуства, култура и образование в район Надежда. Над 250 деца от район Надежда учат англиски език в школите на Центъра. На изключителен интерес се радват и музикалните школи по пиано, китара, тромпет, саксофон, флейта.

Децата от творческите школи печелят не една и две награди.

Друг културен център на територията на район Надежда е Общинският културен институт „Надежда“. Той осигурява качестени културни събития за всякакви възрасти. Общинският културен институт „Надежда“ е разположен на комуникативно място в съвременна сграда в район Надежда.

Забележителности в район Надежда

Забележителности в район Надежда

Район Надежда не може да се похвали с кой знае колко забележителности на своя територия.

В пределеите на квартал Илиянци, район Надежда, се намира манастир „Св. Илия“. Според историческите данни, с. Илиянци се е оформило точно около този манастир. Той дава и името на селото. Манастирът се характеризира с невероятни стенописи. Олтарът, от дялан камък, е един от най-старите. Около 1944 г. стенописите били покрити с вар. Реставрирани са през 1989 г. Предположенията са, че това е бил крепостен манастир. Бил е в пределите на крепост, чиято основна функция била да брани подстъпите към София. Според историците, манастирът е от 1396 г.

 Един от големите стадиони на столицата, стадион Локомотив, се намира в район Надежда. В самото начало стадионът имал един сектор. След основен ремонт предлага места за 22 000 зрители, които в последствие намаляват на 16 000 заради новия модел седалки. На стадион Локомотив в район Надежда известната група Депеш Мод през 2013 направи втория си концерт в страната. ВИП ложата на стадиона е една от най-луксозните в страната.

На територията на район Надежда се намира Църковният завод. Това е единствената в Софийска област свещоливница.

Промишлени обекти в район Надежда

Промишлени обекти в район Надежда

Няма как да не споменем и големите промишлени обекти, които се намират на територията на район Надежда. Това са компаниите „Астера“ и „Арома“, „Хюндай Хеви Индъстрис“ и Софарма.

Софарма е огромна фармацевтична компания, която има 12 собствени завода в страната и 3 в чужбина. Основите на компанията се постяват през 1933 г. като „Българско аптекарско кооперативно дружество“. През годините се налага като водеща фармацевтична фирма заради модерното производство, което е конкурентно на швейцарските и германски фирми. В портфолиото на компанията в район Надежда има 210 продукта.

В пределите на район Надежда се намира и известният в цялата страна „Стоков Базар Илиянци“. Площта му е 160 000 кв.м. и има 1500 търговски обекта. Базарът разполга с голям паркинг за своите клиенти. На пазара се предлага голямо разнообразие от услуги и стоки на преференциални цени. Пазарът има редица обекти за бързо хранене, ресторанти и кафенета за удобство на клиентите.

На пазара в район Надежда са позиционирани и клоновете на две банки, както и бюро за международни преводи. Свои офиси имат и трите мобилни оператора. Според статистиките, пазарът се посещва ежедневно от поне 25 000 душе от цялата страна и чужбина. Неразривна част от търговския комплекс е и МОЛ Илиянци.

Територия на район Надежда

История на район Надежда

Транспорт в район Надежда

Здравеопазване в район Надежда

Образование в район Надежда

Културна и просветителска дейност в район Надежда

Забележителности в район Надежда

Промишлени обекти в район Надежда

Прочетете още