Кметът на "Панчарево" пред Столица.bg: Ще строим градини, ще ремонтираме пътища и ще очакваме решение за Панчаревското езеро

Кметът на "Панчарево" пред Столица.bg: Ще строим градини, ще ремонтираме пъ

Снимка: Личен архив

Трябва да се обединят усилията за почистването на Панчаревското езеро, за да може там пак да има състезания по гребане, както и зоната да стане красиво място за отдих, надява се Николай Гюров

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на "Панчарево" Николай Гюров разказва за предизвикателството да се управлява района, в които има 10 села, и да се решат натрупаните проблеми на жителите. Въпреки епидемията от COVID-19, плануваните ремонти са извършени, а погледът му е към бъдещето със строителството на нови детски градини, изграждане на канализация и почистване и облагородяване на емблематичното Панчаревско езеро.

- Господин Гюров, измина повече от година, откакто поехте поста на кмет на район “Панчарево”. Имаше ли изненади?

- Не бих казал, че бях изненадан. Все пак като кмет на с. Бистрица 12 години аз съм работил с тази администрация. Знам как работи. И бях подготвен за това, което ме очаква. Освен като кмет, като жител на района съм се сблъсквал с проблеми, трупани с десетилетия. Не съм обещавал светкавични решения, защото това би било несериозно и нереалистично. Затова с влизането в кабинета на районен кмет се заех с анализ на състоянието на проблемите и проучване на възможностите за придвижването им към решаване. Ясно е, че нуждите по правило изпреварват възможностите.

- За какво ви стигнаха тези 15 месеца?

- Нямахме много късмет. На петия месец ни връхлетя пандемията от COVID-19, която спря развитието на целия свят. Наложи се да ограничим преките контакти с жителите на района, което е проблем и до днес - и за тях, и за нас. В личните срещи с хората научавам за проблемите в ежедневието им, обсъждаме ги, търсим решения. Съобразявайки се със степента на неотложност все пак провеждаме някои срещи при пълно спазване на противоепидемичните мерки. Наложи се да пренастроим работата на администрацията. Въведохме график за работа на служителите, така че, ако някой се зарази, да не се блокира неговата дейност. Премина се към безконтактно подаване на документи, засилихме комуникацията чрез дигиталните си канали.
15 месеца са и много, и малко. В предишно интервю ме питахте с какво ще започна. Отговорих, че ще започна със създаването на новия екип на ръководството в районната администрация, който да установи нов стил на управление. Смятам, че успехът на всяко начинание зависи от съмишлениците, от енергията на отбора. Затова положих усилия да създам екип от млади хора и хора с богат житейски и административен опит, образовани, интелигентни, с отлична експертиза и амбицирани да променят действителността. Освободих се от служители, които нямаха тези качества. Детайлният анализ на проблемите, изготвянето на план за решаването им, сформирането на екип, пренастройването на администрацията за работа в условия на пандемия успоредно с ежедневната административна дейност забавиха донякъде темпото. Въпреки това през изминалия период с намален ресурс извършихме значително по-голям обем дейности от предходните години.

- Как се справихте финансово през изминалата година?

- Като сериозен успех отчитам факта, че успяхме да усвоим отпуснатия ни от Столичната община бюджет, а в допълнение успяхме да привлечем по проекти над 960 865 лв. Как общественият ресурс беше изразходван всеки заинтересован може да се информира от подробния отчет за първата година от управлението, публикуван на интернет страницата на районната администрация и в профила ми във Фейсбук.
Спечелвайки финансиране по проекти, разкрихме над 20 нови работни места за служители на трудов договор. Помогнахме на най-уязвимите хора по време на пандемията от всички села. Те получаваха топъл обяд, други можеха да разчитат на нашите асистенти за доставка на най-необходими за тях стоки от първа необходимост.
Направихме заедно със Софийската опера и балет един чудесен музикален фестивал “Музи на водата” край Панчаревското езеро. Над 7000 души се насладиха на изкуство от най-високо качество сред естествения природен декор.

- Предвиждате ли строителство на нови детски градини в район Панчарево?

- Обявихме обществена поръчка за изграждане чрез инженеринг на 3 детски градини - в с. Казичене, с. Бистрица и с. Железница. В инвестиционната програма на Столична община за тази година са включени две- в с. Казичене и с. Бистрица. В момента сме на етап избор на изпълнител. През тази година ще се работи и за решаването на проблема с недостига на места в детски градини и ясли в с. Кокаляне и в с. Герман.
След провеждане на обществена поръчка беше избран изпълнител за проектиране на разширение на 83 ОУ “Елин Пелин” в с. Панчарево и на 191 ОУ “Отец Паисий” в с. Железница.
Това са неща, които жителите на тези села чакат от години.

- Преди повече от година местинте жители често подаваха сигнали за чистота и нередовното изхвърляне на отпадъците?

- Чистотата в района беше друго сериозно предизвикателство, пред което се изправихме. В резултат на многократни срещи и обсъждания с фирмата-изпълнител и представители на Столичния инспекторат, както и заради непримиримостта от страна на жителите на района, за първи път бе въведена нощна смяна за сметоизвозване. Бяха сгъстени графиците за извозване на зелен и едрогабаритен отпадък. По настояване на районната администрация зам.-кметът по направление “ Зелена система, екология и земеползване” в Столична община Десислава Билева изиска от “Зелена система” сгъстяване на графика за почистване на зоната за отдих край Панчаревското езеро, както и да бъдат разположени допълнителни съдове за смет там. Поставени бяха и две мобилни тоалетни в двата края на пешеходната алея край езерото.
През последната година хората спряха да планират далечни пътувания заради пандемията. Все по-често им се налага да избират крайградската дестинация за отдих. В район “Панчарево” има много предпочитани зони за разходки и спорт- Лозенската планина, Плана планина и полите на Витоша. Трафикът стана необичайно голям. Генерираните отпадъци също са много повече от обикновено. От нас се очаква да чистим много повече с намален финансов и човешки ресурс. Това определено беше сериозно ново предизвикателство.
Положихме много усилия за облагородяване на района. Назначихме допълнително озеленители към кметствата. Комуналното звено в районната администрация винаги е готово да помогне там, където има нужда. Засадихме много цветя. Градинките, зелените площи придобиха нов облик. Основно почистихме и някои гробищни паркове.
Поискахме повече средства от бюджета за 2021 г. за озеленяване и чистота.

- В район "Панчарево" има и 10 села?

- Работихме интензивно и в края на годината предложихме на Столичната община инвестиционна програма, чрез която, при осигуряване на финансиране, можем започнем решаването на основните проблеми на 10-те села в района - с проекти, с приоритетност и прогнозни стойности.
Ако трябва да обобщя, бих казал, че това беше година на изграждане на здрави основи, върху които да построим следващите три години от работата си.

- Тези неща със сигурност са важни за много хора и те оценяват напредъка. Но има други проблеми, за които жителите на някои от селата ви обвиняват, че не сте им обърнали внимание - липсващата канализация, лошите пътища, разбитите тротоари...?

- Канализацията е тема, засягаща много от жителите на района. Не е нормално през 21-ви век да има европейски селища, в които живеят десетки хиляди хора, без канализация. Но възможностите за изграждането й са силно ограничени по независещи от нас причини. Район “Панчарево” е специфичен, най-големият по площ район в Столичната община, съставен от 10 села, едно от които е най-голямото в България. Парадоксално е, че районът е част от Столична община, но едновременно с това е извън обхвата на разработката на РПИП, тъй като не покрива критериите на Европейската комисия. Към настоящия момент, въпреки че е съставен само от села, районът не може да кандидатства и по Оперативната програма за развитие на селските райони, защото е част от урбанизираната територия.

- А какво е решението, все пак този проблем си стои?

- С екипа ми търсим варианти това да се промени. Но дори това да се случи, с. Кокаляне, например, няма одобрен ПУП, т.е. няма как да се проектира канализация върху неприложена улична регулация. Пандемията допълнително затруднява нещата. Преди дни по предписание на РЗИ за пореден път отложихме общественото обсъждане на ПУП-а на Кокаляне.
Въпреки всички тези обстоятелства, ние непрекъснато търсим възможности. Със зам.-кмета по направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" в Столична община, проведохме няколко онлайн работни дискусии по темата. Реши се да се създаде експертен екип, който да ускори процеса по кандидатстване за изграждане на канализация.
Относно дупките по пътищата, липсата на улици и разбитите тротоари искам да кажа няколко неща. Липсата на достатъчно финансиране за ремонт на улици и тротоари през годините, както и придържането към разпоредбата на Столичната община с приоритет да се ремонтират улиците с масов градски транспорт, след това улиците с обществено значение, е довело до задълбочаване на проблема с вътрешно-кварталните улици, които днес са в окаяно състояние.

- Има ли инвеститорски интерес за строителство във вашия район?

- Към всичко ще добавят няколко устойчиви тенденции: бум на жилищното строителство, при което тежката строителна механизация руши транспортната инфрастректура; изграждането на жилищни сгради върху бивши земеделски имоти, допускани с планове за застрояване, до които липсват улици (имало е достъп само по полски и горски пътища). В район “Панчарево” са едни от най-големите вилни зони в страната. Тук през годините улиците са били благостроявани предимно за сметка на живущите, поради което в много малко случаи има трайна пътна настилка. Към настоящия момент основните пречки за реализация на улична мрежа са липсата на регулационен план за някои от вилните зони, неприложена улична регулация в зони с действащ регулационен план, възстановени имоти по реда на ЗСПЗЗ, неосъществени отчуждителни процедури за основни подходи към самите вилни зони.
Друг проблем е, че не се прави основен ремонт на съществуващи улици с цялостно преасфалтиране. За да стане това, бих искал добрата практика за работа в централната градска част - експлоатационните дружества синхронизирано да ремонтират или изграждат нови съоръжения, да се въведе и в крайградските райони.
От встъпването ми в длъжност аз и екипът ми сме в непрекъсната комуникация с всички експлоатационни дружества и заедно обсъждаме техните инвестиционни намерения и проектна готовност. Благодарение на това все пак извършихме цялостно преасфалтиране на някои улици и участъци от улици в две от селата в района.

- Какво успяхте да свършите през епидемичната 2020 година?

- През 2020 г. бяха асфалтирани 48 394 кв. м пътища. За това бяха изразходвани 1,926 млн. лв., без в тази сума да включвам средствата за допълнително възлагане от страна на Столичната община на 17 000 кв. м. Ремонтирани бяха участъци от тротоари в с. Казичене и с. Лозен.
Районът, както казах, е много специфичен. Ако в един компактен градски район бъде асфалтирана една улица или централен булевард, това се вижда и оценява от всички. Но ако асфалтираме улица в с. Лозен, това как ще подобри живота на жителите в останалите 9 села?
Друг проблем, с които се сблъскват повечето жители на района в последно време са честите спирания на тока. Това предизвика логично и естествено недоволство, знаете, имаше протест. Водихме многократно разговори с ЧЕЗ Електроразпределение, проведохме редица срещи. Обяснението, че причина за прекъсвянията са дейностите по осъществяване на инвестиционната програма на дружеството за осъвременяване на мрежата, не успокои много хората. Във време, когато децата са в режим на онлайн обучение, а родителите им - и на работа от вкъщи, всяко спиране на електроподаването, е сериозен проблем. Районната администрация подкрепя усилията на ЧЕЗ и съдейства с всичко, което е в правомощията й. Разчитаме на реципрочно отношение от страна на компанията в интерес на потребителите.
Друго напрежение бе предизвикано от изграждането на столичния околовръстен път. Промяната в движението доведе до сериозни задръствания, изнерви всички, които влизат или излизат от района по ул. “Самоковско шосе” и по ул. “Патриарх Герман”.

- Състоянието на "Самоковско шосе" е стара, доста стара болка на жителите на "Панчарево"?

- Преминаването на тежка механизация сериозно компрометира пътната настилка. Хората настояват за основен ремонт на пътя. Аз също смятам, че “Самоковско шосе” и “Патриарх Герман” трябва да бъдат възложени за проектиране за капитално изграждане. Но, за да се случи това, първо експлоатационните дружества трябва да включат тези трасета в своите инвестиционни програми, да изградят съоръженията на инженерната инфраструктура и едва след това да се полага асфалт. За да не стане така, че да направим един страхотен асфалтиран път, който след това да бъде разкопан за канализация, после за газ, след това за други подземни съоръжения.
Районната администрация инициира процедира по улична регулация на отсечката от бул. “Цариградско шосе” до околовръстния път, тъй като такава няма. В годините досега районът системно е бил недофинансиран, което логично е довело до днешната ситуация. Твърдя, че сме оползотворили отпуснатия ни ресурс по най-добрия възможен начин. Окончателната оценка оставям на жителите на района.

- А за какво не ви стигна тази една година?

- За съжаление, една година не стига за разрешаването на натрупваните през годините проблеми, които се задълбочават и чийто брой расте с увеличаването на броя на жителите на района. Решението на проблемите в много случаи е комплексно, свързано с финансиране, но и със становища на различни институции, етапи на изпълнение, обществени поръчки, процедури, чието изпълнение изисква спазване на срокове, определени със закони. Поради всичко това, нещата не се случват със скоростта, с която бихме желали, дори при осигурено финансиране.
Пандемичната ситуация не ни позволи да осъществим идеята ми за пряко участие на жителите в управлението чрез създаване на обществени съвети към кметовете.

- Казахте, че сте предложили инвестиционна програма. Какво включва тя?

- Програмата е разработена на база на анализ на проблемите във всяко село. Посочили сме кои проекти са приоритетни, кои могат да изчакат. Но всички са от значение за жителите на района.
Както вече споменах през 2021 г. ще стартира строителството на две детски градини в с. Казичене и с. Бистрица. Ще продължи изграждането и ремонтът на улици и тротоари. С помощта на партньори на район “Панчарево” ще бъде изработен проект за ремонт на парка в с. Казичене, ще бъде изготвен проект за разширяване на 201 ОУ в с. Лозен.
Предвиждаме изготвяне на проект за укрепване на ерозионните участъци над велоалеята край езерото в Панчарево.
Във фокуса ни е и обновяване на училищата: изграждане на нови класни стаи, нови компютърни кабинети, библиотечно-информационни центрове, актови зали, физкултурни салони.
В резултат на множество въпроси и сигнали от граждани, както и като следствие от обстойно обследване стана ясно, че фасадата на сградата на НЧ "Виделина" и районна администрация в с. Панчарево е опасна за здравето и живота на преминаващите. Затова ремонтът на сградата, плочника пред нея и изграждането на информационен център са сред приоритетните проекти.
Програмата, която включва още изграждане на затревени терени за мини футбол, стрийт фитнеси, скейтборд площадки, детски площадки, е пубикувана на сайта на района. А каква част от нея ще бъде финансирана, предстои да разберем.

- Кое е най-важното, което трябва да се направи през 2021 г.?

- Един от основните приоритети през настоящата година ще бъде темата със сигурността.
Към този момент няма осигурено финансиране за изграждане на видео наблюдение, но търсим възможности за осигуряването му, за да гарантираме спокойствие за жителите на района.

- Панчаревското езеро е ахилесовата пета на района - какво се предвижда?

- Това е стратегически и знаков обект в района. МЗХГ обяви обществена поръчка за “Изработване на работен проект за почистване чашата на язовир „Панчарево“ от наносни отложения“. През октомври бе проведено обществено обсъждане на проекта, разработен от спечелилата поръчката фирма АкваПро ЕООД. Преди дни участвахме с екипа ми в технико-икономическия съвет към министъра на земеделието, чиято тема беше обсъждане на идейния проект. Всички участници: представители на проектантския екип, авторите на заданието, представители на спортните клубове, на научните среди, на Сдружението за развитие на Панчарево и Кокаляне, на Българското дружество по големите язовири, служители на дирекции в министерството бяха единодушни, че е необходимо в най-скоро време да бъде взето решение за избор на вариант от предложените от проектанта, да се осигури финансиране и да започне изготвяне на техническия проект. Нужно е да се обединят усилията на всички страни за ускоряване на процеса по взимане на решение и извършване на почистването на язовира, което да даде възможност за провеждане на международни състезания по гребни спортове както и за превръщане на зоната край езерото в красиво място за отдих. То трябва да е съпроводено с редица съпътстващи дейности, без което почистването би било неефективно.

- Заради трагичния случай със смъртта на момче, оставка подаде главният архитект на район “Триадица”. Каква е ситуацията с преместваемите обекти във Вашия район, изпратихте ли информацията, която столичният кмет очаква от вас?

- След заповедта на столичния кмет Йорданка Фандъкова от 15 февруари 2021 г. за проверка на статута на всички преместваеми обекти в района издадох заповед за съставяне на комисия. Тя прави проверката и ще отговорим за резултатите в дадения двуседмичен срок, т.е. до 1 март. На писмото на главния архитект, в което се искаше информация за изтеклите през 2020 г. разрешения за поставяне на преместваеми обекти, отговорихме в рамките на поставения срок 19 февруари, че няма такива.

- Каква пожелавате на себе си и на жителите на района?

- Пожелавам по-скоро пандемията да отмине и животът ни да се върне в нормалното си русло. Животът в нашите 10 селата е много пъстър, богат на традиции. За жалост много традиционни празници и обичаи през изминалата година бяха пропуснати, заради противоепидемичните мерки, много църковни празници се състояха в различен от обичайния формат. Вярвам, че обичаите и традициите са живи, че грижливо се пазят и развиват. Надявам се скоро всички ограничения да отпаднат и да празнуваме заедно Сирни Заговезни, Лазарица, Цветница, Великден и всички колоритни български празници.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Одобрявате ли именуването на улици и пространство в София в подкрепа на Украйна?
 • - Да, цяла Европа изразява своята солидарност (12%, 116 Гласове)
 • - Не, преименуването на алея пред Руското посолство е провокация (86%, 832 Гласове)
 • - Не мога да преценя (2%, 16 Гласове)
Общо гласували: 964 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Глобиха фирма за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в м. Кам......

Фирма, ангажирана за озеленяване, е била глобена от Столичен инспекторат, съобщават от институцията. След извършване на ...

Прочети още keyboard_arrow_right