Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Да се ограничили използването на фойерверки в София?
  • - Твърдо ДА (42%, 495 Гласове)
  • - Твърдо НЕ (20%, 234 Гласове)
  • - Да, защото е проблем за децата с аутизъм, домашните любимци и замърсява въздуха (21%, 243 Гласове)
  • - Не, защото е красиво и тържествено (16%, 188 Гласове)
  • - Не мога да преценя (1%, 14 Гласове)
Общо гласували: 1174 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 836

СО инвестира 5,5 млн. лв. в болници и ДКЦ в София

5,5 млн. лв. финансова инжекция за общинските болници в София. БНР информира, че Столична община ще направи инвестиции в размер на 5,5 млн. лв. за здравните заведения, които са общински и за набавянето на нова медицинска апаратура. Шестте болници и ДКЦ-та на София за първи път имат положителни финансови резултати. Д-р Веселин Милев, който е председател на Комисията по здравеопазване в Столичен общински съвет съобщава, че апаратурата която ще се закупи за общинските здравните заведения ще бъде от ново поколение и другите болници в страната нямат на разположение такава. Той посочи, че на II САГБАЛ "Шейново" ще се реновира цялата сграда и ще се купи апарат „Айнщайн“ за лапароскопска хирургия. В "Тина Киркова", каза Д-р Веселин Милев ще има ремонт на родилна зала и "две зали плюс отделението за хирургия на млечната жлеза". Във ІІ градска ще се поднови цялата физиотерапия. Гастроентерологична апаратура ще се закупи за V градска болница. Нов рентгенов апарат ще има за XV ДКЦ, което се намира в кв. „Дианабад“. В IV градска почти нацяло ще се подмени апаратурата, която ще струва между 350 и 400 хил. лв., допълни председателят на Комисията по здравеопазване. За да бъде преодолян по някакъв начин недостигът на медицински специалисти, столична община ще осигури 40 000 лв., които ще се използват за стипендии на 10 медицински сестри, които учат във факултета по Обществено здраве към Медицинска академия. Месечната стипендия на обучаващите се за медицински сестри ще е 300 лв., като те трябва да подпишат 3-годишен договор, според който се задължават да работят в общинско здравно заведение след като завършат, подчерта д-р Веселин Милев. За да получат стипендията към кандидатките има изискване, според което трябва да са завършили първи курс с успех повече от 4.50. "Първо - казва председателят на Комисията по здравеопазване, да стимулираме специалистите по здравни грижи". След стимула ще се подпишат 3-годишните договори за работа в общински здравни заведения. Стипендията ще се получава през всичките години на обучение. Тъй като обучението е 4-годишно, те ще получават стипендиите 3 години, отбеляза д-р Милев.

comment 0
visibility 590

Столична община се кани да стопанисва Ларгото

Йорданка Фандъкова каза, че общината е готова да стопанисва Ларгото. Вчера кметът на София Йорданка Фандъкова, министъра на околната среда Нено Димов и Ивайло Московски - министър на транспорта, инспектираха работата по строежа на третия лъч на столичното метро. По време на проверката Йорданка Фандъкова каза, че общината е готова да стопанисва Ларгото. Относно решението на правителството да предостави на Столична община стопанисването на античния комплекс "Сердика", кметът на София отговори, че когато Министерството на културата - което е възложител, приключи всичко по обекта с гарантирано изпълнение и с добро качество, тогава общината ще поеме стопанисването на комплекса. Фандъкова допълни, че е важно това да започне. Освен това, от казаното от столичния кмет става ясно, че общината е подготвена за разширяване на затворената част на подземния музей за история на София. Тя в момента е затворена за посетители. Няма експозиция, но общината е готова и за това - има изготвен проект. Министърът на културата Боил Банов е уверил, разясни Фандъкова, че ще гледат колкото се може по-бързо да се отстранят проблемите, за да може общината да започне да стопанисва обекта, за което тя има готовност.

comment 0
visibility 621

СО стартира кампания с изследвания за рак на простатата

Столична община започва кампания за скринигови изследвания за рак на простатата. Това се разбра след днешното заседание на здравната комисия към Столична община. Изследвания чрез ултразвук и вземане на кръв ще се направят на служителите в образователните учреждения и транспортните дружества в София. Кампанията ще струва 300 хил. лв. Ще има определен график за провеждане на изследванията. Те ще се извършват в Първа АГ „Св. София" и Първа МБАЛ, Четвърта МБАЛ и Пета МБАЛ. Във всяко от изброените медицински заведения ще могат да бъдат прегледани до пет човека за ден. Очаква се от общината да обявят и кампания включваща скринигови изследвания за рак на млечната жлеза. В нея ще бъдат преглеждани жените, които работят в образователните учреждения и транспортните дружества с столицата.

Реклама
comment 0
visibility 685

СОС одобри стипендиантската програма за медицински сестри

Столичните общински съветници току що одобриха с пълно мнозинство предложението за финансиране на стипендиантска програма за студенти по специалност "Медицинска сестра" в МУ-София. Още от тази есен 10 студенти, които отговарят на условията на програмата ще започнат да получават стипендия по 300 лв. месечно. След завършването си те ще трябва да работят поне 3 г. в системата на общинското здравеопазване. СОС одобри днес и програма за скрининг за рак на простатната жлеза на близо 5300 служители в общинските транспортни дружества и учебни заведения в София, които са на възраст над 40 години. Профилактичните прегледи ще бъдат финансирани с до 300 000 лв. от бюджета на Столична община. Прегледите ще се правят в общинските Първа МБАЛ, Четвърта МБАЛ, Пета МБАЛ, Първа САГБАЛ "Св. София" , ДКЦ XII и в "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД.

comment 0
visibility 1407

Какво ще гласува Столичен общински съвет утре?

Пълен дневен ред на 49-тото заседание на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа 1.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1530/01.03.2018 г. относно частична промяна на общата численост на Столична общинска администрация. Докл. Йорданка Фандъкова 2.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-36/3/06.02.2018 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 3.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1521/28.02.2018 г. относно приемане на проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община. Докл. Дончо Барбалов, Д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев 4.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1150/14.02.2018 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Софпроект-Общ градоустройствен план". Докл. арх. Здравко Здравков 5.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1353/21.02.2018 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2018 година и отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2017 година. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 6.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1231/16.02.2018 г. относно предложение за увеличаване на средната брутна работна заплата в Общинско предприятие „Гробищни паркове“. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 7.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1419/23.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 8.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1471/27.02.2018 г. относно заемообразно финансиране на стартирането на два проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Докл. Албена Атанасова 9.Доклад вх.№ ССД18-ГР94-1957/1/02.03.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Докл. Албена Атанасова 10.Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-91/3/28.02.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административното производство по чл. 183 и сл. от ДОПК. Докл. Дончо Барбалов 11.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1524/28.02.2018 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба на настанените в тях наематели; на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и на общински ателиета, гаражи и паркоместа за настаняване под наем. Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов 12.Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-3213/5/20.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 16.04.2020 г., за проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, одобрен за финансиране с Решение на ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. Докл. Евгени Крусев 13.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1379/23.02.2018 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 21.04.2021 г., за проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, одобрен за финансиране с Решение на Министерския съвет на РБългария. Докл. Евгени Крусев 14.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1082/12.02.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5252.273 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I-273-„за складове, офиси и жилищно строителство” от кв. 32а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.251 – о.т.251а – о.т.251б – о.т.251в – о.т.251г – о.т.251д – о.т.251е – 251ж – о.т.251з – о.т.251и; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т.250 – о.т.251 – о.т.252 – о.т.253, м. „кв. Курило, гр. Нови Искър”, район „Нови Искър”. Докл. арх. Здравко Здравков 15.Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4819/2/13.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП)-ПР за кв. 10в, УПИ III-877, 878-„за офиси, магазини и складове“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение 271/30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Хаджи Димитър-част“, район „Подуяне“. Докл. арх. Здравко Здравков 16.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1111/13.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ III-2047 „за жилищно строителство” (проектен УПИ III-250 общ.), кв. 320б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ не-разделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. ”България”, бул. ”Тодор Каблешков”, бул. ”ген. Стефан Тошев”, ул. „Дойран“ и бул. “Гоце Делчев”, район “Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43, т.46 от 18.07.2013г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков 17.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1112/13.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IV-408 (проектен УПИ IV-146), кв. 30в, м. ж.к. „Люлин - 10 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 10 мр”, в граници: бул. „Луи Пастьор”, бул. “Царица Йоана”, ул. “Добринова скала” и ул. “ген. Владимир Денчев”, одобрен с Решение № 405 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков 18.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1151/14.02.23018 г. относно проект за подробен устройствен план - план за улична регулация от о.т.100-о.т.700-о.т.701-о.т.702-о.т.703-о.т.704 до о.т.705; нова задънена улица от о.т.704-о.т.706-о.т.707-о.т.708-о.т.709-о.т.710 до о.т.711; ПУП - ПРЗ на нови квартали: кв. 8Б-създаване на нов УПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9; 6958.10; 6958.43 „за жилищно строителство и ТП”; кв. 8В-създаване на нов УПИ I- 6945.20; 6945.21; 6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33; 6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53; 6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59; 6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65; 6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 „за жилищно строителство и ТП”; кв. 8Г-създаване на нов УПИ I-6942.204 „за жилищно строителство”; идейна вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на разработката, м.„в.з. Беликата”, район „Панчарево”. Докл. арх. Здравко Здравков 19.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1389/23.02.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - план за регулация (ПР) на м. „ж.к. Борово”, кв. 288л, УПИ XXXVI-388,389,390, район „Красно село“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Борово”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет. Докл. арх. Здравко Здравков 20.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1413/23.02.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на план за регулация и застрояване на м. ,,ЖГ Камбаните-Младост 4”, кв. 44 и кв. 45, район ,,Младост”, одобрен с Решение № 253 по Протокол № 17/31.05.2012г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ. Докл. арх. Здравко Здравков 21.Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-678/19.02.2018 г. относно приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г., утвърждаване на отчет за извършена работа по изпълнение на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2017 г. и приемане на План за насърчаване на инвестициите и провеждане на общинска политика в областта на инвестициите в Столична община за 2018 г. Докл. Николай Стойнев 22.Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-679/19.02.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. Докл. Николай Стойнев 23.Доклад вх.№ СОА18-ТД26-681/2/01.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да сключи договор по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев 24.Доклад вх.№ СОА18-ТД26-682/4/19.02.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за закупуване на компютърна техника. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 25.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-11550/8/08.03.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на осем броя павилиони и рекламен елемент на пазар „Сребърна“. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 26.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1709/08.03.2018 г. относно продължаване мандата на членовете на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА - София“ ЕАД. Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов 27.Доклад вх.№ СОА17-ТД26-15457/4/20.02.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижими имоти, съсобствени с трети лица. Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев 28.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1705/08.03.2018 г. относно отчет за дейността на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2017 година. Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев 29.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1704/08.03.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция“ по Програмата Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS). Докл. Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев 30.Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-413/2/20.02.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 години. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов 31.Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-85/2/06.03.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години. Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Венетка Серафимова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов 32.Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-47/1/20.02.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI-Нови Искър“ ЕООД, чрез непарична вноска. Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов 33.Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-68/1/08.03.2018 г. относно откриване процедура по акредитация на отделни медицински и други дейности – отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология към „Първа САГБАЛ “Св. София“ ЕАД. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов 34.Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-45/1/08.03.2018 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-Консултативен Център XXVIII-София“ ЕООД и „Диагностично-Консултативен Център XIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска. Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов 35.Доклад вх.№ СОА18-ГР94-442/1/08.03.2018 г. относно определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД Докл. д-р Веселин Милев, Николай Стойнев, Дончо Барбалов 36.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1710/08.03.2018 г. относно финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет. Докл. Дончо Барбалов, Общински съветници 37.Доклад вх.№СОА18-ВК66-1522/28.02.2018 г. относно програма на Столична община за скринингово изследване за рак на простатата на персонала на общинските транспортни дружества и на персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община. Докл. Общински съветници, Дончо Барбалов 38.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-4922/11/22.02.2018 г. относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ IV-3524,3525, кв. 270а, местност „Студентски град“, на основание чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 468 по Протокол №70/22.07.2010 г. на СОС. Докл. Карлос Контрера 39.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-8322/11/06.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.207.1996 (УПИ XIX-1688, общ., кв. 306, по предходен план на м. „Красно село-център“). Докл. Христо Апостолов 40.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-17252/1/07.03.2018 г. относно отмяна на Решение № 650 по Протокол № 69/09.10.2014 г. на Столичен общински съвет за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бачо Киро - 1945“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Македония“ № 16 (ул. „Ивайло“ № 25), за читалищни нужди, за срок от 10 години. Докл. Христо Апостолов 41.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15679/1/08.03.2018 г. относно промяна на статута на недвижим имот на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 16 от частна общинска собственост в публична общинска собственост и предоставянето му за управление на Регионален исторически музей-София за срок от 10 години. Докл. Васил Цолов 42.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-15653/1/07.03.2018 г. относно поправка но очевидна фактическа грешка в Приложение № 4 към Решение № 546 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. Докл. Ева Митова 43.Доклад вх.№ СОА16-ВК08-1610/6/226.02.2018 г. относно продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него жилищна сграда, находяща се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 12, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.801.191. по кадастрална карта и кадастралните регистри, с площ от 712,00 кв. м., за който е отреден УПИ VI – 191-за обществено обслужване, кв. 25а, м. „Изток-Изток“ по плана на гр. София. Докл. Цветомир Жеков 44.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-7045/11/26.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, находящи се на ул. „Траянова Врата“ № 67 и № 69, чрез изкупуване на общинската част. Докл. Николай Терзиев 45.Доклад вх.№СОА17-НЦ62-655/4/08.03.2018 г. относно предоставяне под наем, без провеждане на публично оповестен конкурс, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. „Неофит Рилски“, за нуждите на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Докл. Николай Терзиев 46.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-13223/2/26.02.2018 г. относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 68134.1382.155, представляващ УПИ VII-155, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, чрез продажба на общинския дял. Докл. Димитър Димов 47.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2254/1/22.02.2018 г. относно участие на Столична община, район „Младост“ като партньор в проект „Побратимяването- инструмент за сътрудничество“ за побратимяване с община Карпош, Скопие, Република Македония, по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, мярка 2.1 „Побратимяване на градове“. Докл. Десислава Иванчева 48.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9761/3/14.12.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находяща се на ул. „Вихрен“ № 34, район „Витоша“, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1930.241. Докл. Теодор Петков 49.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-6044/6/26.02.2018 г. относно сключване на окончателен договор по процедура по чл.15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост. Докл. Милко Младенов 50.Доклад вх.№ СОА16-ГР94-489/8/12.12.2017 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ I-576,577, кв.52, м. „Модерно предградие“, район „Връбница“. Докл. Младен Младенов 51.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2768/4/26.02.2018 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ I – 1002, от кв. 96, м. „Волуяк-гарата“, район „Връбница“ и процедура по реда на чл.199 от Закона за устройство на територията за изкупуване от Столична община на реална част от поземлен имот попадаща в улица. Докл. Младен Младенов 52.Доклад вх.№ СОА16-ВК08-2300/16/26.02.2018 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на гр. Бухово, ул. „Янтра“№ 3, район „Кремиковци“. Докл. Ивайло Панев 53.Доклад вх.№ СОА16-НЦ62-1425/6/08.03.2018 г. относно преименуване на спирки на обществения градски транспорт с имената Народно читалище „ Пенчо П. Славейков 1921“ и „Българска телеграфна агенция“. Докл. Борислав Бориславов 54.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1189/25.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк - IVч“, с името „Стоян Робовски“. Докл. Николай Терзиев 55.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2778/01.03.2018 г. относно именуване на безименна улица в СО район „Триадица“, м. „Южен парк II част“, с името „Астана“. Докл. Николай Терзиев 56.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-767/16.01.2018 г. относно именуване на улица във м. „Драгалевци разширение север- II част“ с името „Проф. Д-р Румяна Кушева“. Докл. Теодор Петков 57.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1254/26.01.2018 г. относно именуване на улица във в.з. „Киноцентър III част - разширение“ с името „Акад. Владимир Христов“. Докл. Теодор Петков 58.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-987/22.01.2018 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. „Войнеговци“, СО- Район „Нови Искър“ с името „Слънчева“. Докл. Даниела Райчева 59.Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1928/12.02.2018 г. относно именуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци“, с името „Старопланинска песен“ и „Синева“. Докл. Ивайло Панев 60.Питане вх.№ СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“. 61.Питане вх.№ СОА18-ГР94-77/04.01.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно документация, която се води за настанените в приютите на ОП „Екоравновесие“ животни. 62.Питане вх.№ СОА17-ГР94-6621/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно сигнал за нарушения при изграждане на сгради в УПИ ІІ, ХІ и ХІІ в кв.28, м.“Манастирски ливади – Изток“, район „Триадица“. 63.Питане вх.№ СОА17-ГР94-7221/23.11.2017 г. от г-н Калоян Паргов и г-жа Милка Христова – общински съветници, относно извършеното лятно почистване през 2017 г. в Столична община – дейности „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи“ и „Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади“. 64.Питане вх.№ СОА18-ГР94-868/16.02.2018 г. от г-н Иван Таков - общински съветник, относно право на безплатно пътуване на придружител на военноинвалид с увреждане над 90% в мрежата на обществения градски транспорт. 65.Питане вх.№ СОА18-ГР94-588/02.02.2018 г. от г-н Карлос Контрера - общински съветник, относно изразходвани финансови средства от столичен район „Младост“ за поддържане на зелената система и междублоковите пространства на територията на район „Младост“. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 49-то ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1. Доклад вх.№ СОА17-ДИ04-2915/4/09.03.2018 г. относно безвъзмездно придобиване на собственост от столична община върху поземлен имот – публична държавна собственост – АДС № 02256/26.07.2000 г. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1795/12.03.2018 г. относно отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1799/12.03.2018 г. относно Решение № 40/08.02.2018 г. и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-80/27.02.2018 г. за финансиране на проектни предложения през 2018 г. по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /ФВС/. Докл. доц. д-р Тодор Чобанов 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2631/2/12.03.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства за реализиране на договор № BG05M90P001-2.002-0267-C01 „Създаване на равни възможности за независим живот“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Докл. Николай Терзиев

comment 0
visibility 756

Втора сесия за кандидатстване по програма "Култура" към СО за 2018 г.

В изпълнение на Решение № 413 от 06.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”). Срок за подаване на проекти: 12 март – 13 април 2018 г. Проектните предложения се подават по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/.Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл. Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност“ Програмата е насочена към подкрепа на мобилност на културни оператори (организации и физически лица) – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и извън страната, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални международни партньорства, развитие и разширяване на културните продукти и на публиките. Съфинансират се разходи само за транспорт, с изключение на вътрешна мобилност, където се покриват разходи за транспорт и настаняване на участниците. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението. Срок за реализация на проектите – от 1 юли 2018 г. до 15 декември 2018 г.

comment 0
visibility 1218

Делегация от Столична община е във Виетнам за обмяна на добри практики (СНИМКИ)

Това бе съобщено от Дончо Барбалов, който е част от делегацията, научи Столица.bg Делегацията на Столичния общински съвет, която е на работно посещение във Виетнам, днес беше приета от зам.-председателя на Ханойския народен съвет г-жа Фунг Тхи Хонг Ха и членове на ръководството на съвета. В делегацията са общинските съветници Йоанна Драгнева, Ботьо Ботев, Д-р Антон Койчев, Инж. Симеон Славчев, Станил Станилов, както и представители на админстрацията от Столична община. На срещата обсъдихме засилването на сътрудничеството между София и Ханой в областта на търговията, туризма и културата. Домакините споделиха, че имат нужда от обмяна на опит в управлението на водните ресурси, третирането на отпадни води, електрониката, химията и фармацевтиката. Разговаряхме и за сътрудничество в сферата на традиционната медицина и високите технологии между болници в Ханой и София. В програмата ни са включени още разговори в Агенцията за инвестиции, на които ще представим подробно възможностите за инвестиции в София. [caption id="attachment_12198" align="aligncenter" width="618"] Снимки: Дончо Барбалов[/caption] [caption id="attachment_12199" align="aligncenter" width="618"] Снимки: Дончо Барбалов[/caption]

comment 0
visibility 960

Столична община със стипендиантска програма за медицински сестри

Това се очаква да бъде гласувано от Столичния общински съвет на 15-ти март - четвъртък, съобщи Дончо Барбалов. В Столичния общински съвет е внесен доклад с предложение Столична община да финансира стипендиантска програма за медицински специалисти. Програмата е предназначена за студенти по специалност "Медицинска сестра" - бакалавър, записани за редовно обучение във Факултет "Обществено здраве" към Медицинския университет в София.  Предложената стипендия е 300 лв. месечно. Условието е, след завършване на обучението, медицинските сестри да работят поне 3 години в някоя от структурите на столичното общинско здравеопазване - болници, ДКЦ-та, детски ясли и т.н. За стипендии ще могат да кандидатстват студенти, завършили успешно първи курс със среден успех не по-нисък от Много добър 4,50. Целта на програмата е младите специалисти по медицински грижи да бъдат стимулирани да работят в общинските лечебни заведения. Известен е общият недостиг на такива кадри в цялата страна. Според изискванията на Световната здравна организация за Европейския регион следва да има по 740 сестри и акушерки на всеки 100 хил. души. В България обаче техният брой е значително по-малък - 485 към 100 хил.

comment 0
visibility 1065

Столична община организира скрининг за рак на простатата

Това бе съобщено от Дончо Барбалов - зам.-кмет по финанси и стопанска дейност към Столична община Доклад за провеждане на скрининг за рак на простатната жлеза /РПЖ/ на близо 5300 служители в общинските транспортни дружества и учебни заведения ще бъде обсъден от Столичния общински съвет следващата седмица. Ако програмата бъде приета, профилактичните прегледи ще обхванат над 2000 мъже на възраст между 40 и 50 г. и близо 3300 души над 50-годишна възраст от дружествата "Електротранспорт", "Автотранспорт", Метрополитен, Център за градска мобилност, както и от общинските учебни заведения. Прегледите ще се извършват в 6 лечебни заведения - общинските Първа МБАЛ, Четвърта МБАЛ, Пета МБАЛ, Първа САГБАЛ "Св. София" , ДКЦ XII и в "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД. Необходимите средства за скриринговата програма са в размер до 300 000 лв. и ще се осигурят от бюджета на Столична община. Лекарите наричат рака на простатната жлеза "тихият убиец на мъжете". В ранните стадии, когато болестта е лечима, пациентите най-често нямат оплаквания или те са незначителни. А когато е открит рано, пациентите имат добър шанс за излекуване. Именно заради безсимптомното развитие на заболяването, от огромно значение за всеки мъж са профилактичните прегледи. В България 17% от всички ракови заболявания при мъжете са на простатата. Заболеваемостта от РПЖ у нас е най-висока в областите София, Варна и Пловдив - повече от 45 на 100 000. Петгодишна преживяемост на пациентите има при 53.7% от случаите, докато за Европа средната преживяемост е около 84%. Ранното откриване на заболяването намалява риска пациентът да се диагностицира в напреднал или метастатичен стадий, а PSA скринингът трябва да започне при мъжете след 40-годишна възраст. Столична община има добър опит в провеждането на такъв тип скринингови програми. От 2015 г. насам всяка година СО финансира с до 350 000 лв. профилактични прегледи за рак на млечната жлеза сред служителките в общинските училища, детски градини, ясли, културни институции и транспортни дружества. Благодарение на това бяха спасени десетки животи, а стотици жени започнаха лечение на открити при прегледите заболявания.

comment 0
visibility 674

Йорданка Фандъкова: Столична община е първата в България, която отвори данни в 27 информац...

На 8 и 9 март 2018 г. в София се провежда 19-та конференция по електронно управление "Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ". Е-услугите дават възможност гражданите да бъдат улеснени и да получат качествени и бързи услуги, каза кметът на София Йорданка Фандъкова на конференцията. Освен това - подчерта тя, те дават най-голямата гаранция за борбата с корупцията в администрацията. Общината използва всеки удобен случай, за да се развиват предложените е-услуги. Конференцията е под патронажа на заместник-министър председателя Томислав Дончев, информират от пресцентъра на Столична община. Сега всеки гражданин може да плати данъците си електронно, понеже Столична общината е осигурила е-връзка с данъчните служби по места. По електронен път през миналата година са събрани почти 4 млн. лева. Всяка година процентът на хората, които използват тази услуга се увеличава с 10%. Столична община приложи електронни услуги за подаване на заявление чрез интернет. Броят на въведените преди няколко години услуги е 50. Освен това кметът на столицата заяви, че се работи по пилотен проект в който влизат почти 20 детски градини. С него отпада необходимостта родителите да вземат удостоверения за раждане и настоящ адрес от общината при кандидатстване и записване на децата им в детска градина. Вече те ще се получават по служебен път. Така родителите ще бъдат улеснени. Пилотният проект който обхваща почти 20 градини, ще започне през следващата учебна година. А "Столичната община беше първата община, която отвори 27 информационни масива", допълни Фандъкова. Освен това, през 2018 г. намеренията са да се даде достъп до данните на още 23 масива. Те ще се отнасят за направление "Архитектура и градоустройство", както и за Центъра за градска мобилност. Извършва се необходимото за създаване на връзка между различните регистри, каза Фандъкова. Това е направено за изискващия се документ за данъчни задължения към НАП или за липсата му. Той е необходим при процедурите по Закона за обществени поръчки. Документът се получава служебно. Фандъкова каза още, че електронните услуги са сред приоритетите на правителството. Тя добави, че трябва да се обединят усилията на държавата и общините, защото иначе те не могат да се справят сами. "Работим изключително активно в работните групи на Държавната агенция за електронно управление, за да идентифицираме общински услуги, които се ползват от най-много хора, да бъдат включени в националната система", каза кметът на столицата Йорданка Фандъкова.

comment 0
visibility 745

Продължават с почистването на улиците в районите Сердика, Младост и Илинден

Извършват се и оборки на зелени площи и в затревени алеи около булевардите. Дейностите се извършват по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова под контрола на Столичния инспекторат и кметовете на райони. Екипи на фирмите, ангажирани с почистването на София през днешния ден ще мият улици в районите „Сердика“,„Младост“ и „Илинден“. През изминалата нощ са измити пътните платна на бул. „Брюксел“. И през днешния ден ще продължи машинно метене и почистване на регули и шахти от наноси по основни пътни трасета бул. „Сливница“ „Шипченски проход“, „История славянобългарская“ надлез „Надежда“.

comment 0
visibility 952

Чистят столичните улици и булеварди

Фирмите, ангажирани с поддържане на чистотата в София започват дейности по организирано механизирано метене и почистване на регули от наноси. През днешния ден се почистват пътните платна на надлез „Надежда“, булевардите „Линкълн“,“Александър Малинов“ , „Асен Йорданов“, „Петко Тодоров“, „Костенски водопад“, „Тодор Каблешков“ ,„Пушкин“, „Бъкстон“, „Цар Борис III“, „Стоян Попандреев“, „Иваница Данчев“, „Сливница“, бул.“Христо Ботев“, ул. „Позитано“ и други. При подходящи атмосферни условия след почистването на регулите ще започне и поетапното миене на пътните платна. Екипите на почистващите фирми извършват и оборки на зелени площи и затревени алеи в близост до булевардите. През изминалата нощ е извършено механизирано миене на бул. „Брюксел“. Дейностите по почистване се извършват по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова и под контрола на Столичния инспекторат. При подходящи климатични условия ще продължат и текущите ремонти на пътните платна. Екипи на фирмите работят през днешния ден в районите „Изгрев“, Люлин“ „Красно село“ , „Студентски“ ,Панчарево“ и „Младост“.

comment 0
visibility 1811

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към СО с участие на "Секюрити ЕКСПО 2018"

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община ще вземе участие в 25-то международно изложение „Секюрити ЕКСПО 2018“ в Интер Експо център. Екипите на дирекцията ще представят дейността си на свой щанд на изложението. По време на семинарната част на 9 март в 14.15 часа директорът на „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров ще представи лекция на тема „Взаимодействие и координация на аварийните екипи на Столичната община със съставните части на Единната спасителна система“. Изложението се провежда в периода 7 март- 10 март.

comment 0
visibility 805

Информация за обстановката в София на 4 март 2018г.

Четири екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция” извършват обходи на място в София. Продължава наблюдението на речните корита, дерета на реки и нивата на общинските язовири в всички райони на Столична община. На територията на цялата община вали дъжд, а на планината Витоша сняг, поради което се извършва обработка с опесъчаване на трасетата „Драгалевци – Алеко” и „Бояна – Златни мостове” в планината. Временно е задържано движението в участъка между Морени и Алеко по автобусна линия 66 до приключване на обработката. Продължава наблюдението на водните нива и контролираното изпускане на язовирите „Иваняне”, "Мърчаево", "Суходол" и „Мрамор”. Екипи на Столичен инспекторат извършват контрола за осигуряване проводимостта на дъждоприемните шахти по пътната мрежа. В момента градския транспорт се движи по обичайните си маршрути. Няма райони без парно. Частично прекъсване на електроснабдяването има в кв.”Надежда”, село Мрамор и кв.”Връбница”. Аварийните екипи на ЧЕЗ работят за възстановяване на електрозахранването.

comment 0
visibility 699

Проверка за нивата на реките по заповед на Фандъкова

Във връзка с повишение на температурите и снеготопенето кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди да се извършва наблюдение на състоянието на реките и нивата на общинските язовири Във връзка с повишение на температурите и снеготопенето кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди да се извършва наблюдение на състоянието на реките и нивата на общинските язовири на територията на Столична община. Кметът на столицата възложи също районните кметове да осигурят наблюдение на критични места, дерета и речни корита в съответните райони. Столичен инспекторат контролира осигуряването на проводимостта на дъждоприемните шахти по уличната мрежа. Четири екипа на Дирекция „Аварийна помощ и превенция” извършиха наблюдение на място на общинските язовири и реагират на сигнали. Към момента речните корита са с нормална проводимост. Извършва се и контролирано изпускане на водни количества през основните изпускатели на язовирите „Иваняне”, "Мърчаево", "Суходол" и „Мрамор”. Извършва се наблюдение на водните нива в язовирите и се осигуряват необходимите свободни обеми. Проверяват се и водостоците на Южната дъга на Околовръстен път. През 2017г. Столична община извърши почистване на над 100 км речни корита на своя територия, между които 5 км от река Искър. Екипи на дирекция аварийна помощ и превенция са се отзовали на два сигнала за ледени висулки и снежни козирки. Напомняме на собствениците на частни сгради да огледат своите имоти и при необходимост да предприемат действия за обезопасяването им.

Столична община

Столичани са изключително активно ангажирани с благоустрояването на София, работата на общинската управа, стопанисването на различни ценни архитектурни, исторически, културни обекти и др. Тази тяхна активна гражданска позиция превръща новините, пряко свързани със Столична община, особено четени и коментирани.

Територия на Столична община

Територия на Столична община

Факт е, че в област София се намира единствената община – Столична община. Столична община се разпростира на площ от 1348.902 кв. км. Ако трябва да направим сравнение с останалите общини в страната, Столична община е на втори място по големина. Най-голямата община е Сливенската. Гранични на Столична община са следните общини: В северозападната част са общините Божурище, Костинброд и Софийска област; В северната част са община Своге и Софийска област; В източната част се намират община Елин Пелин и Софийска област; В югоизточната част са разположени община Ихтиман и Софийска област; В южната част са община Самоков и Софийска област; в западната част се намират община Перник и област Перник.

История на Софийска община

История на Софийска община

Според историческите сведения, общината става законен орган на местното самоуправление по примера на семейната и племенна общност. Като самостоятелна административна единица общината се формира през Първата българска държава. Управлява я княз или кмет. През феодализма общините са подчинени представителите на централната власт. По време на турското владичество общините съществуват, но не са самостоятелни единици. Основните функции на общината са религиозни и просветни. След Освобождението се възвръща дейността на старите общини, формират се и нови такива. След 1944 г. общинското управление се състои от кмет, помощник - кмет, наместници и представители на ОФ. В Столична община те са 9, за градове с повече от 30 000 души население са 7, за всички други са 5, а за селата 2.

Управление на Столична община

Управление на Столична община

Днес Столична община се управлява от Столичен общински съвет, за по-кратко наричан СОС. Членовете на общинския съвет са изборни длъжности. Те се избират от жителите на общината при провеждане на местни избори. Столичният общински съвет определя какъв ще е бюджета на общината всяка година, както и с какви пари ще разполагат отделните столични райони.

Столична община има кмет. Кметските му правомощия са не само в София, но във всичките 38 селища в границите на общината. Това е изборна длъжност, за която решават живеещите в Столична община на местните избори.

Столична община се състои от 24 района. Всеки район се оглавява от районен кмет. Той управлява само своя район. Може да разпределя бюджета за района. Районните кметове се избират от Столичния общински съвет.

Община София и област София-град се припокриват. Кметът и Столичният общински съвет са с 4 – годишен мандат. Общината има собственост и бюджет. За да функционира ефективно администрацията на Столична община, СОС избира различни постоянни и временни комисии, които в момента са 13. Изпълнителната дейност в общината се ръководи от кмета. Кметът носи отговорност за изпълнението на общинския бюджет, за спазване на обществения ред, за изпълнението на поставените програми. Зам.-кметовете в Столична община отговаря за различните отраслови направления. Зам.-кметовете се избират от Столичен общински съвет, но се предлагат от кмета на общината.

Районните кметове се грижат за решаването на всички въпроси, касаещи потребностите на жителите на съответния район, за благоустрояването на техния район, поддържане на хигиената му, както и за компетентното административно обслужване на жителите на съответния район.

Транспорт в Столична община

Транспорт в Столична община

Изключително натоварена е транспортната система в Столична община. Тя е добре развита и е ключова част от транспортната система на страната. В Столична община функционират всички видове транспорт без водния. През Столична община минават части от 6 железопътни линии от ЖП мрежата на страната. Столична община разполага с 8 гари, вагонни и локомотивни депа.

Автомобилният транспорт е изключително натоварен. Основният стремеж на Столична община е намаляването на интензивният транзитен трафик през столицата.

Най-голямото летище в България е Летище София. В момента то се отдава на концесия. Предстои разширение и реконструкция на терминалите, както и изграждане нов терминал. Ремонт на пистата е правен неколкократно

Общественият транспорт на Столична община се модернизира непрекъснато. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от превозните средства на градския транспорт. Автобусите се подменят с нови електробуси. Тролеите и трамваите също се подменят с нови, ефективни модели.

Софийското метро се разраства планово. До голяма степен то улеснява придвижването на столичани до различни точки от града.

Природа на Столична община

Природа на Столична община

Софийската котловина, известна още като Софийското поле, заема централната част на Столична община. Това е най-ниската и равна част на общината. На север от Софийското поле е разположена Софийска планина с най-високата си точка връх Готен.

Планина Мургаш се намира на североизток от Софийска котловина. Най-високата ѝ точка е връх Мургаш.

Планина Люлин пък е разположена югозападно от Столична котловина, с най-висока точка връх Дупевица. Планина Витоша е на югоизток, като най-високата ѝ точка е Черни връх. Това е и най-високото място в цялата Софийска община. На територията на Столична община се намират и части от Плана планина, чийто най-висок връх е Манастирище.

Води в Столична община

Води в Столична община

Река Искър се води основна водна артерия на Столична община. 665 км от реката преминават през територията на Столична община. По-значителни източници на Искър в пределите на Столична община са Перловската река, Лесновската река, река Блато, Витошка Бистрица, Железнишка река, река Планщица и река Шипочаница.

Райониране на Столична община

Райониране на Столична община

В пределите на Столична община се намират 38 селища, от които 34 села и 4 града – София, Банкя, Бухово и Нови Искър, разпределени в 24 административни района. Това са районите Люлин, Младост, Красно село, Подуяне, Студентски, Надежда, Слатина, Триадица, Искър, Витоша, Красна поляна, Овча купел, Лозенец, Връбница, Сердика, Възраждане, Илинден, Средец, Оборище, Изгрев, Нови Искър, Панчарево, Кремиковци, Банкя.

Видно е, че категорията сама по себе си обхваща широк диапазон от теми, които живо интересуват читателите и често комуникацията след публикуване на новина е доста оживена. Това е добър знак, че столичани не са безразлични към добрите и лошите практики в управлението и стопанисването на общината. Мнението им е важно и то би могло да накара администрацията да се насочи към проблеми, които не са били забелязани или решени в миналото. Медията ни отразява обективно всяка новина свързана с общината, а гражданите са свободни да споделят своето мнение, положително или отрицателно.

Територия на Столична община

История на Софийска община

Управление на Столична община

Транспорт в Столична община

Природа на Столична община

Води в Столична община

Райониране на Столична община

Прочетете още