menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0042 66-ТО СОУ

103 АВТОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ
31
01
12 19
107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
22
55
28
50
12
34
57
21
46
16
49
24
34
00
35
11
46
22
57
37
17
53
28
51
15
39
02
26
51
17
48
22
47
57
27
52
57
04
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София