menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0119 109-ТО ОУ

11 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2
15
29
39
49
01
10
17
24
32
39
48
56
05
13
21
29
36
44
52
00
09
18
26
34
42
51
00
08
17
26
35
45
55
04
14
23
32
41
51
02
13
24
36
48
01
13
25
36
48
00
13
26
40
53
07
19
31
43
55
08
20
33
45
56
06
15
24
33
42
51
59
06
14
22
30
39
48
57
06
14
22
31
40
49
58
07
16
25
34
44
54
04
15
29
43
59
22
46
10
34
55
20
45
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София