menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0149 148-МО СОУ

11 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2
13
27
37
47
59
08
15
22
30
37
46
54
03
11
19
27
34
42
50
58
07
16
24
32
40
49
58
06
15
24
33
43
53
02
12
21
30
39
49
00
11
22
34
46
59
11
23
34
46
58
11
24
38
51
05
17
29
41
53
06
18
31
43
54
04
13
22
31
40
49
57
04
12
20
28
37
46
55
04
12
20
29
38
47
56
05
14
23
32
42
52
02
13
27
41
57
20
44
08
32
53
18
43
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София