menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0240 БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
57
17
35
53
11
29
46
03
19
34
51
07
23
39
55
12
30
50
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
30
50
10
29
47
04
20
36
52
08
24
40
56
12
28
43
57
15
33
52
17
52
32
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
58
10
29
47
05
23
41
58
14
30
49
06
21
37
53
09
27
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
44
02
18
34
50
06
22
38
54
10
26
39
53
09
27
45
05
35
15
55
35
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София