menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0278 БУЛ. АЛ. ПУШКИН

107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
30
03
36
58
20
43
06
30
55
25
58
33
09
44
20
55
31
06
46
26
02
37
00
24
48
11
35
00
26
56
30
55
00
05
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София