menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0509 ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ

64 ЗООПАРКА
33
58
20
31
42
02
12
22
41
59
18
34
50
04
18
32
46
02
20
38
56
14
31
49
09
31
51
09
27
46
05
24
43
01
19
38
58
20
40
59
18
36
52
06
20
34
48
02
16
30
43
56
08
23
39
57
15
40
05
30
55
18
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
93 ЗООПАРКА
09
43
15
47
19
54
28
02
34
06
38
10
42
14
49
24
59
31
03
34
04
34
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
98 ЗООПАРКА
52
12
32
52
14
34
51
08
26
35
44
03
23
43
04
25
46
56
07
28
49
10
31
52
14
36
58
20
42
04
26
48
10
32
53
14
34
53
11
29
48
08
32
46
06
19
43
58
20
57
34
12
50
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София