menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0718 КОТЛОСТРОЕНЕ АД

79 СТИНД
51
13
35
54
13
24
35
46
57
18
39
55
11
26
42
57
13
31
50
10
32
56
20
44
08
32
56
20
44
08
32
56
20
32
44
08
19
31
53
13
29
45
00
16
31
47
03
19
34
50
05
23
42
02
30
59
28
57
25
53
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
309 БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА
02
22
42
02
22
37
51
04
16
27
38
50
03
15
26
37
49
02
16
31
49
07
25
43
00
18
36
54
12
29
47
05
23
41
58
16
34
52
10
28
46
03
19
34
48
01
13
25
37
49
01
13
26
39
53
08
23
38
51
03
30
58
26
54
22
49
16
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София