menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0807 КВ. БОЯНА

63 БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ
09
44
19
54
14
34
54
14
35
57
20
44
09
34
00
27
55
24
54
29
04
39
14
49
19
44
09
34
59
25
52
20
50
25
00
36
12
49
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
64 ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА
30
50
10
30
49
07
21
35
52
05
18
32
46
02
20
39
57
14
31
49
09
31
51
09
27
46
05
24
43
01
19
38
58
20
40
00
19
38
52
06
20
34
48
02
16
30
44
58
13
29
47
04
24
49
14
40
05
30
57
23
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
107 КВ. КАРПУЗИЦА
49
19
52
14
36
59
23
48
13
43
16
51
27
02
38
13
49
24
04
44
20
55
18
42
06
29
53
18
44
14
46
11
16
26
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София