menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0813 КВ. БУЗЕМА

73 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2
40
58
15
32
47
00
16
30
43
55
07
19
32
45
59
13
27
42
57
12
27
43
59
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
30
45
00
15
31
47
03
19
35
51
06
20
32
44
56
08
21
34
47
59
11
23
35
45
57
11
26
43
07
32
57
23
50
18
47
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София