menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0893 КВ. ПАВЛОВО

107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
28
01
34
56
18
41
04
28
53
23
56
31
07
42
18
53
29
04
44
24
00
35
58
22
46
09
33
58
24
54
28
53
58
03
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София