menu close
23° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1011 ЛИФТА СИМЕОНОВО

122 ЗООПАРКА
55
45
10
35
00
25
55
25
55
25
55
25
55
25
55
20
45
10
40
10
00
50
40
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
122 ЛИФТА СИМЕОНОВО
51
41
06
31
56
21
51
21
51
21
51
21
51
21
51
16
41
06
36
06
56
46
36
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
123 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
00
50
40
35
35
35
35
40
40
40
35
25
15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
123 ЛИФТА СИМЕОНОВО
42
43
33
23
18
18
18
18
23
23
23
18
08
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София