menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1055 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН

8 Ж.К. ЛЮЛИН-5
55
13
29
45
53
01
09
17
27
36
44
52
00
08
17
25
33
41
50
59
07
16
25
33
41
49
58
07
16
25
33
42
52
03
14
25
36
47
56
05
13
22
31
39
48
56
05
13
22
31
40
50
04
19
33
48
02
16
30
45
59
14
28
35
42
57
04
12
19
27
34
42
57
11
23
33
42
50
58
07
16
24
33
42
50
59
08
16
24
33
42
49
58
07
15
23
32
41
52
05
22
43
03
24
44
05
25
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София