menu close
14° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1705 МАГАЗИН ВИТОША

N1 Ж.К. ЛЮЛИН-1,2
18
58
38
18
58
38
18
02 03 04 05 06
310 Ж.К. ЛЮЛИН-5
52
02
12
22
32
41
50
59
08
18
23
28
39
49
54
59
10
21
26
31
41
50
59
08
16
25
33
42
51
00
09
19
29
41
51
01
11
21
31
41
52
03
14
26
37
48
59
10
21
32
44
55
06
17
28
39
50
02
13
24
35
47
00
14
27
38
49
55
00
11
17
22
33
44
55
05
14
22
31
39
48
56
05
14
23
32
41
51
01
11
21
31
41
51
01
11
22
33
45
59
13
30
52
15
37
59
21
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София