menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1747 ТЕЦ СОФИЯ

79 СТИНД
50
12
34
53
12
23
34
45
56
17
38
54
10
25
41
56
12
30
49
09
31
55
19
43
07
31
55
19
43
07
31
55
19
31
43
07
18
30
52
12
28
44
59
15
30
46
02
18
33
49
04
22
41
01
29
58
27
56
24
52
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
309 БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА
01
21
41
01
21
36
50
03
15
26
37
49
02
14
25
36
48
01
15
30
48
06
24
42
59
17
35
53
11
28
46
04
22
40
57
15
33
51
09
27
45
02
18
33
47
00
12
24
36
48
00
12
25
38
52
07
22
37
50
02
29
57
25
53
21
48
15
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София