menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1804 УЛ. 507

79 СТИНД
02
21
40
02
24
45
06
21
37
52
08
23
39
57
16
36
58
22
46
10
34
58
22
46
10
34
58
22
46
10
34
57
19
39
55
11
26
42
57
13
29
45
00
16
32
50
09
29
57
26
55
24
52
20
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София