menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1836 УЛ. БАЙКАЛ

64 ЗООПАРКА
16
41
03
14
25
45
55
05
23
40
59
15
31
45
59
13
27
43
01
19
37
55
12
30
50
12
32
50
08
27
46
05
24
42
00
19
39
01
21
40
59
17
33
47
01
15
29
43
57
11
25
39
51
06
22
40
58
23
48
13
38
01
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
36
09
42
04
26
49
12
36
01
31
04
39
15
50
26
01
37
12
52
32
08
43
06
30
54
17
41
06
32
02
36
01
06
11
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София