menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1910 УЛ. ГИНЦИ

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
46
04
22
40
58
15
32
48
03
18
33
49
05
21
38
56
16
36
56
16
36
56
16
36
56
16
36
56
16
36
56
16
36
56
16
36
55
13
30
46
02
18
34
50
06
22
38
54
10
26
44
02
21
46
21
01
41
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
36
55
13
31
49
07
24
40
56
11
26
41
57
13
29
47
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
06
26
46
04
22
38
54
10
26
42
58
14
30
46
02
18
35
53
11
31
01
41
21
01
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София