menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1923 УЛ. ДАМЯНИЦА

107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
18
51
24
46
08
30
53
17
42
12
45
20
30
56
31
07
42
18
53
33
13
49
24
47
11
35
58
22
47
13
44
18
43
53
23
48
53
00
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София