menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1945 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК

79 СТИНД
47
09
31
50
09
20
31
42
53
14
35
51
07
22
38
53
09
27
46
06
28
52
16
40
04
28
52
16
40
04
28
52
16
28
40
04
15
27
49
09
25
41
56
12
27
43
59
15
30
46
01
19
38
58
26
55
24
53
21
49
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
309 БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА
58
18
38
58
18
33
47
00
12
23
34
46
59
11
22
33
45
58
12
27
45
03
21
39
56
14
32
50
08
25
43
01
19
37
54
12
30
48
06
24
42
59
15
30
44
57
09
21
33
45
57
09
22
35
49
04
19
34
47
59
26
54
22
50
18
45
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София