menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

1947 УЛ. ЗЛАТИЦА

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
49
07
25
43
01
18
35
51
06
21
36
52
08
24
41
59
19
39
59
19
39
59
19
39
59
19
39
59
19
39
59
19
39
59
19
39
58
16
33
49
05
21
37
53
09
25
41
57
13
29
47
05
24
49
24
04
44
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
39
58
16
34
52
10
27
43
59
14
29
44
00
16
32
50
09
29
49
09
29
49
09
29
49
09
29
49
09
29
49
09
29
49
09
29
49
07
25
41
57
13
29
45
01
17
33
49
05
21
38
56
14
34
04
44
24
04
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София