menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2042 УЛ. МАКГАХАН

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
51
09
27
45
03
20
37
53
08
23
38
54
10
26
43
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
00
18
35
51
07
23
39
55
11
27
43
59
15
31
49
07
26
51
26
06
46
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
41
00
18
36
54
12
29
45
01
16
31
46
02
18
34
52
11
31
51
11
31
51
11
31
51
11
31
51
11
31
51
11
31
51
11
31
51
09
27
43
59
15
31
47
03
19
35
51
07
23
40
58
16
36
06
46
26
06
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София