menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2044 УЛ. МАЛОМИР

107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
32
05
38
00
22
45
08
32
57
27
00
35
11
46
22
57
33
08
48
28
04
39
02
26
50
13
37
02
28
58
32
57
02
07
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София