menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2119 УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ

107 БОЯНСКА ЦЪРКВА
14
47
20
42
04
26
49
13
38
08
41
16
26
52
27
03
38
14
49
29
09
45
20
43
07
31
54
18
43
09
40
14
39
49
19
44
49
56
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София