menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2165 УЛ. РОЯК

100 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
21
51
16
36
51
06
21
37
53
08
24
41
59
19
39
59
04
29
55
00
21
46
12
38
03
29
55
20
46
12
37
02
22
40
56
11
27
42
57
13
28
44
59
14
30
47
06
31
36
01
08
26
45
22
59
36
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София