menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2223 УЛ. УОШБЪРН

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
52
10
28
46
04
21
38
54
09
24
40
56
12
28
45
03
23
43
03
23
43
03
23
43
03
23
43
03
23
43
03
23
43
03
23
43
02
20
37
53
09
25
41
57
13
29
45
01
17
32
50
08
27
52
27
07
47
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
42
01
19
37
55
13
30
46
02
17
33
48
04
20
36
54
13
33
53
13
33
53
13
33
53
13
33
53
13
33
53
13
33
53
13
33
53
11
29
45
01
17
33
49
05
21
37
53
09
25
41
59
17
37
07
47
27
07
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София