menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2237 УЛ. ХОРИЗОНТ

100 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
04
34
59
19
34
49
04
19
35
50
06
23
41
01
21
41
46
11
37
42
03
28
54
20
45
11
37
02
28
54
19
44
04
22
38
53
09
24
39
55
10
26
41
56
12
30
49
14
19
44
51
09
28
05
42
19
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София