menu close
18° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2419 БУЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА

310 Ж.К. ЛЮЛИН-5
44
54
04
14
24
33
42
51
00
10
15
20
30
40
45
50
01
12
17
22
32
41
50
59
07
16
24
33
42
51
00
10
20
30
40
50
00
10
20
30
41
52
03
15
26
37
48
59
10
21
33
44
55
06
17
28
39
51
02
13
24
36
49
03
16
27
38
44
49
00
06
11
22
33
44
54
03
11
20
28
37
45
54
03
12
21
30
40
50
00
10
20
30
40
50
00
11
23
36
50
04
21
43
06
28
50
12
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София