menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2519 УЛ. ПРОСВЕТА

79 СТИНД
53
15
37
56
15
26
37
48
59
20
41
57
13
28
44
59
15
33
52
12
34
58
22
46
10
34
58
22
46
10
34
58
22
34
46
10
21
33
55
15
31
47
02
18
33
49
05
21
36
52
07
25
44
04
32
01
30
59
27
55
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
101 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА
05
42
22
04
54
44
33
22
11
00
49
38
27
16
05
54
43
32
21
09
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София