menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2599 УЛ. КОМ

100 КВ. БЕНКОВСКИ
38
04
29
49
05
20
35
50
05
20
35
50
06
22
37
53
10
28
48
08
33
58
24
50
15
41
07
32
58
24
49
15
28
41
56
06
31
51
09
25
40
56
11
26
42
57
13
28
43
59
16
35
00
37
14
51
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София