menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2683 УЛ. ЗАХАРИ ПОПОВ

90 ГРАД БУХОВО
24
49
11
33
55
19
42
07
32
57
22
47
12
38
08
43
18
53
33
13
53
38
23
03
33
03
33
03
32
02
31
01
41
36
31
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
117 ГРАД БУХОВО
13
26
45
04
22
39
55
11
26
42
58
14
30
47
05
24
44
09
34
04
29
52
14
37
59
22
44
07
29
52
15
38
01
24
46
07
24
40
56
11
26
41
57
14
31
49
08
27
47
12
52
37
27
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София