menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2689 Ж.К. БОКАР

304 НИМ
26
56
15
47
09
37
02
22
44
04
25
52
24
47
11
35
04
33
00
27
54
24
54
24
44
04
24
44
04
24
47
07
27
47
07
28
52
14
30
00
42
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
64 ЗООПАРКА
07
32
54
05
16
36
46
56
14
31
50
06
22
36
50
04
18
34
52
10
28
46
03
21
41
03
23
41
59
18
37
56
15
33
51
10
30
52
12
31
50
08
24
38
52
06
20
34
48
02
16
30
42
57
13
31
49
14
39
04
29
52
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София