menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2695 МАГИСТРАЛА ХЕМУС

12 СЕЛО ДОЛНИ БОГРОВ
57
57
32
07
42
22
32
42
57
12
27
42
17
52
27
02
37
22
32
47
03
06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01
90 ГРАД БУХОВО
58
23
45
07
29
52
15
40
05
30
55
20
45
11
41
16
51
26
06
46
26
11
56
36
06
36
06
36
06
36
05
35
15
10
05
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София