menu close
15° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

2793 БЛ. 648 Ж.К.ЛЮЛИН-6

310 Ж.К. ЛЮЛИН-5
47
57
07
17
27
36
45
54
03
13
18
23
33
43
48
53
04
15
20
25
35
44
53
02
10
19
27
36
45
54
03
13
23
35
45
55
05
15
25
35
46
57
08
20
31
42
53
04
15
26
38
49
00
11
22
33
44
56
07
18
29
41
54
08
21
32
43
49
54
05
11
16
27
38
49
59
08
16
25
33
42
50
59
08
17
26
35
45
55
05
15
25
35
45
55
05
16
28
40
54
08
25
47
10
32
54
16
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София